MENY SÖK

Kvalitetsintyg för Bergslagspanel från AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är kända för att producera högkvalitativa och närproducerade träprodukter. AB Karl Hedin arbetar med kvalitetssymbolen ”från planta till planka”, en symbol som visar att företaget har full kontroll på träflödet genom hela företaget från råvaruinköp via sågverk, till målningsanläggning, bygghandeln och emballage.

 

Det är viktigt att man följer våra rekommendationer vid hantering, montering och förvaring. I och med att panelen är grundmålad och mellanstruken är det extra viktigt att den hanteras varsamt för att den täckande ytan inte ska ta skada.

Målning sker alltid på virke med korrekt fukthalt och för att säkra att panelen aldrig utsätts för några föroreningar eller skadligt UV-ljus klyvs virket, inne i målningsanläggningen där sedan grundfärg och mellanstrykning omgående appliceras i den toppmoderna målningsanläggningen. Det faktum att företaget har en genomgående kontroll borgar för att Bergslagspanelen alltid har en jämn och hög kvalitet. Bergslagspanel- kvalitet från Bergslagen sedan 1917.

 

Träpanelen är grundad med Jotun Industri Täckande Grundning samt mellanstruken med Jotun Industri Optimal. Jotun Industri Täckande Grundning och Jotun Industri Optimal tillverkas av Jotun A/S. Jotun A/S är certifierade enligt ISO 90001, ISO 14001 samt ISO 18001. Jotun har lång erfarenhet av att tillverka högkvalitativa exteriörprodukter för att skydda ditt hus och ge ditt hus ett vackert utseende.

 

Jotun Industri Täckande Grundning är en vattenburen grundfärg baserad på noga utvalda alkydoljor av hög kvalitet. Grundningen ger ett effektivt skydd under hela panelens livslängd och säkrar god vidhäftning till Jotun Industri Optimal. Även sågade ändar behandlas i fabrik med Jotuns Industri Täckande Grundning.

 

Jotun Industri Optimal är en akrylbaserad mellanstrykning av hög kvalitet. Produkten är mycket väderbeständig vilket innebär att den bibehåller glans och kulör under lång tid. Jotun Industri Optimal och skyddar effektivt träpanelen i upp till 2 år efter montering. Inom 2 år skall dock panelen slutstrykas. Även sågade ändar behandlas i fabrik med Jotuns Industri Optimal.

 

Kombinationen av bra trävirke, grundfärg och mellanstrykning av god kvalitet samt applicering av grundfärg och mellanstrykning under noga kontrollerade former säkrar en träpanel med god hållbarhet och lång livslängd. Förväntade underhållsintervall på korrekt, utformad och slutbehandlad träfasad, är upp till 16 år. Detta gäller förutsatt att rekommenderade Jotun-produkter används vid slutstrykning och att målningsanvisningen nedan följts noga.

 

Bergslagspanelen kan övermålas med de på marknaden vanligen förekommande fabrikat av så väl vattenburna akrylat- och alkydprodukter samt alkydbaserade lösningsmedelslösta produkter. För bästa hållbarhet rekommenderas dock Jotun-produkter (se målningsbeskrivning nedan). Slamfärg (Falu Rödfärg eller motsvarande) samt lasyrfärg rekommenderas ej.

 


 

Målningsanvisning

  1. Panelen skall slutstrykas inom 2 år efter montering. Eventuella kapytor eller skador ned till bart trä skall omedelbart grundas med Visir Oljegrunning samt förseglas med Optimal, Demidekk Ultimate, Butinox Futura eller Jotaproff Fasadakryl.

  2. Målningen ska ske på rent, fast och målningstorrt virke. Invänta tjänlig väderlek och måla absolut inte vid temperaturer under + 5 grader. Normal utemålningssäsong är april – oktober i södra Sverige och maj – september i norra Sverige. Vid behov (mer än 4 veckor efter montering) tvättas fasaden med Jotun Husvask innan behandling. Om ytorna är mycket smutsiga bör de tvättas med Jotun Kraftvask. Vid eventuell beväxning av svartmögel och alger skall ytan efter tvättning påföras Jotun Alg- och Mögeldesinfektion innan målning.

  3. Fasaden slutstrykes med Optimal, Demidekk Ultimate, Butinox Futura eller Jotaproff Fasadakryl. På sågad panel skall 1 fyllig strykning påföras och på hyvlad panel skall 2 fylliga strykningar av vald produkt appliceras. För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att påföra rätt mängd färg: 50μm torr färgfilm (totala färgfilmen inklusive mellanstrykning och slutstrykning skall uppgå till minst 100 μm). Särskilt viktigt är det att applicera rätt mängd färg på kanter och hyvlade underlag.

  4. För att bevara den målade panelen rekommenderas årlig underhållstvätt med Jotun Husvask. Eventuella mekaniska skador på panelen bör åtgärdas omgående. Växter och träd skall inte ha direkt kontakt med husfasaden. Konstruktionen av fasaden skall vara utformad enligt Hus AMA 08, samt SP´s handbok av träfasader. Färg kan betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets skick, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, applicering, applicerad filmtjocklek osv. Hållbarheten hos färgsystemet påverkas av den lokala miljön runt fastigheten.
Copyright © Bergslagspanel - AB Karl Hedin 2020 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Bergslagspanel - AB Karl Hedin 2020
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på Bergslagspanelen

Sök på kontakter och texter
Information: Denna webbplats använder cookies för bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer → | Tillåt cookies