MENY SÖK

Bergslagspanel – Instruktioner

Bergslagspanel är en målad kvalitetsprodukt som kan monteras oavsett väder och årstid.
Det är viktigt att man följer våra rekommendationer vid hantering, montering och förvaring. I och med att panelen är

grundmålad och mellanstruken är det extra viktigt att den hanteras varsamt för att den täckande ytan inte ska ta skada.

 

 

Hantering

Grundmålad och mellanstruken panel ska anses som en mer färdig produkt än en obehandlad panel. Den målade panelen bör hanteras varsamt under förvaring och montering – detta för att skydda den målade ytan som bör hållas så intakt som möjligt efter montering.

 

Förvaring

Målad panel ska hanteras varsamt och den målade ytan får inte skadas. Vid eventuell skada bör ytan grundbehandlas. Vid förvaring innan uppsättning är det viktigt att panelen placeras torrt och med god ventilation.

 

 

 

Monteringsanvisning

 

YTTERPANEL

Tack för förtroendet att leverera utvändig panel till din byggnation!

Detta är en förkortad manual för montering av utvändiga paneler från AB Karl Hedin. För fullständiga anvisningar se HusAMA 18 eller hemsidan för Svenskt Trä.Tänk på att skydda panelen från solljus och väta från både markfukt och nederbörd.

 

 

Stående panel Dubbelfas 95mm
Spikas med 1 st spik/panelbräda enl. bild med 48 mm kamgängad spik.

 

Stående panel Dubbelfas 120mm

 

 

– Säkerställ att det kommer att finnas luftning bakom den blivande panelen innan du börjar montering av den nya panelen.- Den bakomliggande läkten som du ska fästa panelen i ska ha en sådan tjocklek att fästmaterialet, spiken, inte penetrerar vindtätskiktet.

– Vid panel med lockläkt är det viktigt att sätta läkten omgående efter att bottenbrädan är monterad. Detta för att lockläktens funktion är att låsa bottenbrädan.

– Montera panelens nederkant med ett avstånd på minst 200 mm från marken.

– Vi rekommenderar att panelen monteras med kamgängad spik. Infästningsdjupet ska vara minst 25 mm för kamgängad spik och minst 34 mm för räfflad trådspik.

– Spikarnas huvud ska slås in så långt att de ligger i nivå med panelen enl. bild:

 

 Spikdjup

 

 

Stående panel Mälarpanel och Dubbelfas 120 och 145mm

Spikas med 2 st spik/panelbräda enl. bild med 48 mm kamgängad panelspik.

 

 

Stående panel dubbelfas 145mm

 

 

 

Infästning av de olika panelprofilerna

Liggande 22×95 Enkelfas


Ska spikas med 1 st spik/panelbräda enl. bild med 48mm kamgängad spik.

 

Liggande Enkelfas

 

 

 

 

 

Panel med lockläkt

Spikas i bottenbräda med 1 st 48 mm kamgängad panelspik med max c/c 1200. Spiken placeras centriskt i bottenbrädan. Rekommenderat mellanrum mellan bottenbrädorna 5 mm. Lockläkten spikas fast omgående för att låsa bottenbrädan med 1 st spik 70 mm med avstånd c/c 600 i springan mellan bottenbrädorna med kamgängad panelspik.

 

Lockpanel

 

 

 

 

 

Liggande 22×120 , 22×145 och 22×170mm Enkelfas

Ska spikas med 2 st spikar i varje bräda med c/c 600mm. Spiklängd 48mm kamgängad panelspik.

Liggande Enkelfas

 

 

 

 

 

Lockpanel

Bottenbräda ska spikas centriskt med 1 st spik 48 mm kamgängad panelspik max c/c 1200. Lockbrädan monteras omgående så att den täcker bottenbrädan med 20 mm + 20 mm och spikas med 2 st spik 30 mm från brädkant, spiklängd 70 mm kamgängad panelspik. Lockbrädans spikar ska inte gå igenom bottenbrädan

 

Lockpanel

 

 

 

 

Välj rätt spik

Spik till panel

Ladda ner pdf med information om rätt spik

 

Sprickor

Om man spikar för nära kant eller ändar finns risk för sprickbildning. Sprickor ska undvikas men om sådana uppstått ska de behandlas med grundfärg och toppfärg.

 

Bättringsmålning

Alla kapsnitt, spikinfästningar och repor ska behandlas som bart trävirke och behandlas med grundfärg. Alla kapade ytor ska alltid behandlas noga med grundfärg/olja samt toppfärg. Ändträ är den känsligaste delen av en panel och panelens nederdel är ofta mycket utsatt. Därför är denna behandling mycket viktig.

 

Färdigmålning

Bergslagspanelen är grundmålad och mellanstruken i fabrik. Den ska behandlas ytterligare en gång på plats med en toppstrykningsfärg av akrylattyp.

 

Underhåll

Det fortsatta underhållet är husägarens ansvar. Följande bör beaktas och utföras:

  • Årlig inspektion och regelbundet underhåll.
  • Rengöring av fasaden med hustvätt.
  • Eventuella skador bör omedelbart åtgärdas och löst trä ska tas bort.
  • Vid eventuell påbörjad röta bör allt skadat trä omgående bytas.
  • Allt obehandlat virke ska grundmålas och toppstrykas.
Copyright © Bergslagspanel - AB Karl Hedin 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Bergslagspanel - AB Karl Hedin 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på Bergslagspanelen

Sök på kontakter och texter
Information: Denna webbplats använder cookies för bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer → | Tillåt cookies