MENY SÖK

Kvalitetsintyg för Bergslagspanel från AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är kända för att producera högkvalitativa och närproducerade träprodukter. AB Karl Hedin arbetar med kvalitetssymbolen ”från planta till planka”, en symbol som visar att företaget har full kontroll på träflödet genom hela företaget från råvaruinköp via sågverk, till målningsanläggning, bygghandeln och emballage.

 

Det är viktigt att man följer våra rekommendationer vid hantering, montering och förvaring. I och med att panelen är grundmålad och mellanstruken är det extra viktigt att den hanteras varsamt för att den täckande ytan inte ska ta skada.

Målning sker alltid på virke med korrekt fukthalt och för att säkra att panelen aldrig utsätts för några föroreningar eller skadligt UV-ljus klyvs virket, inne i målningsanläggningen där sedan grundfärg och mellanstrykning omgående appliceras i den toppmoderna målningsanläggningen. Det faktum att företaget har en genomgående kontroll borgar för att Bergslagspanelen alltid har en jämn och hög kvalitet. Bergslagspanel- kvalitet från Bergslagen sedan 1917.

 

Kombinationen av bra trävirke, grundfärg och mellanstrykning av god kvalitet samt applicering av grundfärg och mellanstrykning under noga kontrollerade former säkrar en träpanel med god hållbarhet och lång livslängd. Förväntade underhållsintervall på korrekt, utformad och slutbehandlad träfasad, är upp till 10 år. Detta gäller förutsatt att rekommenderade produkter används vid slutstrykning och att målningsanvisningen nedan följts noga.

 

Bergslagspanelen kan övermålas med de på marknaden vanligen förekommande fabrikat av så väl vattenburna akrylat- och alkydprodukter samt alkydbaserade lösningsmedelslösta produkter. se målningsbeskrivning nedan. Slamfärg (Falu Rödfärg eller motsvarande) samt lasyrfärg rekommenderas ej.

 


 

Målningsanvisning

  1. Panelen skall slutstrykas inom 2 år efter montering. Eventuella kapytor eller skador ned till bart trä skall omedelbart grundmålas och mellanstrykas.

  2. Målningen ska ske på rent, fast och målningstorrt virke. Invänta tjänlig väderlek och måla absolut inte vid temperaturer under + 5 grader. Normal utemålningssäsong är april – oktober i södra Sverige och maj – september i norra Sverige. Vid behov (mer än 4 veckor efter montering) tvättas fasaden med Hustvätt innan behandling. Vid eventuell beväxning av svartmögel och alger skall ytan efter tvättning påföras Alg- och Mögeldesinfektion innan målning.

  3. Fasaden slutstrykes med de på marknaden vanligen förekommande fabrikat av vattenburna akrylat- och alkydprodukter. På sågad panel skall 1 fyllig strykning påföras och på hyvlad panel skall 2 fylliga strykningar av vald produkt appliceras. För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att påföra rätt mängd färg: 50μm torr färgfilm (totala färgfilmen inklusive mellanstrykning och slutstrykning skall uppgå till minst 100 μm). Särskilt viktigt är det att applicera rätt mängd färg på kanter och hyvlade underlag.

  4. För att bevara den målade panelen rekommenderas årlig underhållstvätt. Eventuella mekaniska skador på panelen bör åtgärdas omgående. Växter och träd skall inte ha direkt kontakt med husfasaden. Konstruktionen av fasaden skall vara utformad enligt Hus AMA 08, samt SP´s handbok av träfasader. Färg kan betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets skick, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, applicering, applicerad filmtjocklek osv. Hållbarheten hos färgsystemet påverkas av den lokala miljön runt fastigheten.
Copyright © Bergslagspanel - AB Karl Hedin 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Bergslagspanel - AB Karl Hedin 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på Bergslagspanelen

Sök på kontakter och texter
Information: Denna webbplats använder cookies för bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer → | Tillåt cookies