MENY SÖK

Bergslagspanel – Produktionsprocessen

Vår målade panel är en utomordentlig produkt att använda vid beklädnad av hus och andra byggnader.
Virket består av trä urtaget ur centrumdelen av granstocken och varje bräda klyvs inne i vårt måleri för att garantera en yta helt fri från föroreningar.

Efter klyvning grundmålas den omedelbart för att sedan torkas och målas ett varv till.
En mer perfekt start och färskare yta att grundmåla på går det inte att få!

 

 

Ytterpanel av bästa kvalitet

Till Bergslagspanelen används endast den inre delen av granstocken, dvs kärnvirket – på så sätt erhålls en produkt med små kvistar. Tack vare sågsätt minimeras andelen märgränder på panelens framsida. 

 

 

Torkning

Torkning sker, liksom på alla våra produkter, med modern teknik till en bestämd fuktkvot som kontrolleras på varje parti. 

 

 

Rillad yta för bra fäste

I hyvleriet tillverkas ett s.k. klyvämne som har dubbla tjockleken jämfört med den slutliga produkten. Ämnet har då rätt bredd och profil och hyvlas med s.k. rillor på långsidans kanter. Den rillade ytan ger ett bättre fäste för färgen än en normal släthyvlad yta.

 

Klyvning

 

 

 

Klyvning av granpanel

Den slutliga klyvningen till rätt tjocklek på panelen görs inne i måleriet där temperatur och luftfuktighet är optimal. Tack vare detta målar vi alltid på en helt färsk yta som är fri från nedsmutsning och mögelsporer. Ytan har heller aldrig utsatts för solens negativa påverkan. Vid en normal produktionsprocess kan det gå lång tid mellan klyvning och målning. Då finns risk att träytan börjat brytas ned av solens UV-strålar vilket ger en sämre yta att måla på.

 

Rillning

  

 

 

Rätt förutsättningar innan målning

Efter klyvning går den nu färdiga panelen genom en förvärmningszon för att garantera att målning alltid sker på en yta med rätt temperatur. Därefter borstas ytan fri från löst spån och damm.

 

 

Första målningen

Nu är panelen färdig för målning. I den första av två målningsboxar läggs en alkydoljegrund på med ca 40 μ* innan panelen går in i en torkugn.*40 μ är en tjockare filmtjocklek än vad man klarar av att lägga med en vanlig pensel.

 

 

Andra målningen (mellanstrykning)

I den andra målningsboxen görs en s.k. mellanstrykning med akrylatfärg. Påläggningsmängden är ca 40 μ*. Efter den andra strykningen går panelen igenom en sista torkugn.

 

 

Ändträmålning

All panel ändträmålas med både grundfärg och toppfärg.

 

Ändträ

 

 

Paketering

Efter målning läggs panelen i virkespaket som täcks med plast på fem sidor. Den är sedan klar för leverans till bygghandel eller byggarbetsplats.

 

För bästa livslängd krävs att du som slutkund är noga med ett antal saker före, under och efter uppsättning. Läs mer om detta i vårt blad om hantering och montering av Bergslagspanelen.

Copyright © Bergslagspanel - AB Karl Hedin 2024 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Bergslagspanel - AB Karl Hedin 2024
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på Bergslagspanelen

Sök på kontakter och texter
Information: Denna webbplats använder cookies för bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer → | Tillåt cookies